Hem
Del 1Del 1
Del 2Del 2
Del 3Del 3
Del 4Del 4
Del 5Del 5
Del 6Del 6
Del 7Del 7
Del 8Del 8
Del 5
Del 5
Calypso anländer till Borstö som ligger  i utskären där man i århundraden levt på fiske och sjöfart. Vi kommer att dyka på två närbelägna vrak som båda haft värdeföremål i sin last.  Som expert har vi nu med oss Stefan Wessman från Museiverket. Han är med för att övervaka våra dykningar på Borstö 1. I programmet avslöjas fartygets riktiga namn och hur det uppdagades. Christian Ahlström, vårt lands främste vrakforskare löste den gåtan. - Vraket ligger på 36 meters djup. Masterna når en ända upp till ca 20 meters djup. Där kan man ännu uppfatta  dagsljuset men sedan omsluts man av mörkret. Vi dyker mot fören och knekten som ståndaktigt står kvar och vaktar över fartyget. Sikten varierar beroende på djupet. Ibland är det som att dyka bland stora stillastående snöflingor. Och mitt bland dem står knekten ännu kvar. Närapå 300 år efter att han av någon händig snickare blivit utsnidad och utplacerad i fören av skeppet. Stefan Wessman har mycket noggranna uppgifter om vraket men ännu finns det mycket som förblivit oklart. Bland annat är en stor del av lasten fortfarande okänd eftersom man inte kommit åt att undersöka fartygets innandöme helt och hållet. 
Du kan läsa mera om varje avsnitt på "Kontakt" och "Extra" sidorna. Där finns även sådant som inte rymdes med i själva programmet.

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

SLAMSLAM
FondbergFondberg
Lagerblad FoodsLagerblad Foods
StallhagenStallhagen
UrsuitUrsuit
WeberWeber
Pätkä productionsPätkä productions
FirstframeFirstframe
MagnicMagnic
Carl & ReasCarl & Reas

Log in